Våra läkemedel

 

Nedan finner du mer information om de läkemedel som Eli Lilly tillhandahåller i Sverige. Klicka på läkemedlets namn för att se produktinformation på fass.se.

* Lilly är innehavare av godkännandet för försäljning (MAH), men marknadsför inte denna produkt.
** Lilly är inte innehavare av godkännandet för försäljning (MAH) men marknadsför, säljer eller distribuerar denna produkt.

För biverkningsrapportering avseende något av våra läkemedel, vänligen kontakta oss här