Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

I hela Europa har läkemedelsindustrin åtagit sig att redovisa värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) och hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO) genom att anta den europeiska branschorganisationens (EFPIA) HCP/HCO uppförandekod.

Hälso- och sjukvården är en viktig samarbetspartner för Lilly. Våra samarbeten är  nödvändiga i utvecklingen av nya läkemedel samt att säkerställa att de används på rätt sätt när de väl är godkända för användning. Vårt gemensamma arbete börjar ofta i rådgivande situationer där vi diskuterar medicinska behov och fortsätter i kliniska studier. Vi vill tillsammans öka kunskapsnivån och därmed förbättra förutsättningarna för patienters hälsa.

Det är viktigt att dessa relationer hanteras transparent för att visa att det övergripande målet är att patienten ska stå i centrum för vårt gemensamma arbete. Vi inom Lilly värdesätter vår relation med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer och stöder fullt ut EFPIA:s åtagande att publicera information om värdeöverföringar till dessa grupper. Dessa uppgifter kommer att publiceras individuellt med början 2016 och kommer att uppdateras årligen.

Nytt europeiskt regelverk, ny uppförandekod

Den Europeiska branschorganisationen EFPIA antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer offentliggörs;  exempelvis konsultarvoden, nödvändiga omkostnader såsom boende/resor, värdeöverföringar avseende forskning och utveckling, samt bidrag och donationer till hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Personuppgiftslagen i Sverige kräver att företagen inhämtar samtycke från hälso- och sjukvårdspersonalen för enskilda upplysningar avseende deras namn med tillhörande värdeöverföringar. Om hälso- och sjukvårdspersonalen inte lämnar sitt samtycke till den enskilda upplysningen kommer Lilly att rapportera de tillhörande betalningarnas och värdeöverföringarnas sammanlagda värde under en ej namngiven kategori.

Mer Information

På Läkemedelsindustriföreningens, LIFs hemsida, finns mer information kring branschens etiska regelverk, den nya uppförandekoden som inkluderar öppen rapporteringen av värdeöverföring.

Här nedan är länkar till våra rapporter i enlighet med LIFs uppförandekod och metodbeskrivning som beskriver Lillys metod för att möta kraven.

2015 EFPIA HCP/HCO Värdeöverföringsrapport
2015 EFPIA HCP/HCO Metodbeskrivning
2016 EFPIA HCP/HCO Värdeöverföringsrapport
2016 EFPIA HCP/HCO Metodbeskrivning
2017 EFPIA HCP/HCO Värdeöverföringsrapport
2017 EFPIA HCP/HCO Metodbeskrivning

För frågor från hälso- och sjukvården gällande öppen rapportering av värdeöverföringar, kontakta oss via e-mail Scandinavia_cms@lilly.com. För att säkerställa att personuppgiftslagen (PUL) följs behöver vi en skriftlig förfrågan.

Frågor från media gällande Lillys implementation av värdeöverföringar kontakta Morten Auscher via telefon +45 45266000.

För att se Lillys värdeöverföringar över Europa, klicka här.

 

PP-MG-SE-0008