Lilly är ledande när det gäller

ÖPPENHET OCH TRANSPARENS

Av erfarenhet vet vi att öppenhet inom vår verksamhet hjälper till att bygga upp ett förtroende gentemot omvärlden. Öppenheten kan också utgöra ett skydd mot korruption och oetisk affärspraxis. Vi främjar vår öppenhet och våra affärsmetoder genom att lyssna och öppet reagera på våra intressenters problem.

I överensstämmelse med Lillys öppenhetspolicy blev vi det första läkemedelsföretag som frivilligt lanserade ett kliniskt prövningsregister. Lilly har sedan 2002 fört in alla kliniska studier i fas II, fas III och fas IV utförda var som helst i världen med Lilly som sponsor i registret. Registret finns på: www.clinicaltrials.gov. Dessutom för vi in alla kliniska studier i fas I som påbörjades från och med eller efter den 1 oktober 2010.

Vi tror även att en öppen affärspraxis när det gäller ekonomisk ersättning, eller andra utbetalningar, till läkare är nödvändig för att bygga upp ett förtroende till omvärlden. Vi förstår att dessa ersättningar skulle kunna misstolkas om de inte är transperanta. Därför har vi vidtagit flera steg för att öppet informera om vår samverkan med viktiga samarbetspartners i vår strävan efter medicinska framsteg.

Kliniska prövningar
Läs mer om kliniska prövningar