Ansvar

Det är inte bara ett begrepp. Det är essensen av vad vi är

Eli Lilly and Company har under nästan 140 år visat sin ambition att vara en ansvarsfull global aktör – bland annat genom en lång historia av välgörenhet.

Vår kunskap om företagsansvar och välgörenhet har en stor inverkan på hur vi bedriver vår affärsverksamhet. Vi använder vår expertis inom vetenskap, teknik och affärsverksamhet för att hjälpa patienter, uppfylla samhällsbehov och minska vår miljöpåverkan.

Vi arbetar också med att förbättra världshälsan genom att hjälpa till att öka tillgången till läkemedel.

Vi tror att genom samarbete med myndigheter och andra intressenter bygger vi upp ett förtroende och stärker vårt gemensamma intresse av att tillföra ett mervärde för patienter och samhälle. Vi vet också att  genom att bedriva vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt attraherar vi medarbetare som vill och kan bidra med sin kompetens för att förbättra världshälsan.

Vårt engagemang är globalt. Men vårt arbete upplevs också på lokal nivå eftersom Lilly investerar aktivt i de samhällen där vi verkar.