Lillys

arbete mot läkemedels-
förfalskning

Enligt Lillys kärnvärden sätts patientsäkerheten främst. Utifrån denna vägledande princip har vi inrättat ett globalt team mot läkemedelsförfalskning som ska hjälpa till att skydda patienter mot förfalskade läkemedel. Våra team sammanför expertis och arbetar globalt. Teamet arbetar bland annat med tillverkning, global säkerhet, försäljning, rättsmedicinska laboratorier, myndighetsärenden, rättsliga frågor och annat.

Omfattande strategi

Det globala hotet från läkemedelsförfalskningsindustrin kräver en vittomfattande strategi med en helhetssyn som måste:

  • Sträva efter att skydda och övervaka den globala kedjan av läkemedelsleverantörer.
  • Upprätta en stark rättslig ram för att avskräcka från olaglig verksamhet.
  • Förstärka och säkerställa ändamålsenliga straff.
  • Möjliggöra uppbyggnaden av en bättre verkställande kapacitet.
  • Försäkra sig om ett fortgående samarbete mellan privat och offentlig sektor.
  • Förstärka internationellt samarbete.

  Partnerskap för att skydda patienter

  Vi samarbetar med myndighets-, tillsyns- och gränsskyddsorgan för att hjälpa tjänstemän att identifiera och hindra förfalskade läkemedel från att nå patienter i Sverige och EU. Lilly samarbetar med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter över hela världen för att lokalisera och arrestera kriminella personer och de som avsiktligt distribuerar förfalskade produkter.

  För att förhindra läkemedelsförfalskning måste vi förena våra ansträngningar med myndigheter, patientorganisationer, medicinska nätverk och tillverkare. Vi kommer bara att lyckas om vi agerar tillsammans – och globalt.

  Utbildning och kunskap

  Genom internationella utbildningsinsatser informerar Lilly beslutsfattare och vårdpersonal om de verkliga faror som förekommer med förfalskade läkemedel. Lilly samarbetar med organisationer som Världshälsoorganisationen, World Health Professionals Association (organisationen för hälso- och sjukvårdspersonal), Världstullorganisationen, European Federation of Pharmaceutical Industries (den europeiska läkemedelsbranschorganisationen) och andra för att göra patienter, vårdgivare och myndighetspersoner uppmärksamma på frågan om alarmerande globala trender inom distributionen av förfalskade läkemedel. Hotet måste erkännas fullt ut för att möjliggöra en internationell insats som kan bekämpa dagens förfalskares kapacitet.