Information om

förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel är farliga. De kan innehålla substanser som är verkningslösa eller ha felaktiga mängder verksamma substanser eller ha korrekta kvantiteter av aktiva substanser men med felaktig förpackning eller höga nivåer av orenheter och föroreningar. Exempel på farliga ämnen som hittats i förfalskade läkemedel är arsenik, borsyra, tegeldamm, cementpulver, kritdamm, bonvax, vägfärg med blytillsats, nickel, skokräm (för att ge tabletten en polerad yta) och talkpulver. Det kan också förekomma olagliga kopior av en originalprodukt.

Förfalskade läkemedel ger upphov till hälsorisker eftersom de ofta tillverkas illegalt under ohygieniska och osäkra förhållanden. Deras ursprung är okänt och deras innehåll otillförlitligt.

Trots förfalskarnas strävan att marknadsföra förfalskade läkemedel är dessa inte "generiska" versioner av patenterade läkemedel. Generiska läkemedel är godkända av tillsynsmyndigheter till skillnad mot förfalskade läkemedel. Både patenterade och generiska läkemedel kan vara förfalskade. Det kan bland annat röra sig om läkemedel för behandling av virus, infektioner,diabetes, psykisk ohälsa, hjärtsjukdom och erektil dysfunktion.

Läkemedelsförfalskning är en lönande verksamhet för kriminella. Försäljning av förfalskade läkemedel inbringade uppskattningsvis 75 miljarder amerikanska dollar 2010. Förfalskare är kriminella personer som verkar globalt med en blomstrande verksamhet i både i- och u-länder och tar mycket liten hänsyn till allmänhetens hälsa och säkerhet. Många förfalskare använder sig av sofistikerade tryck- och förpackningsmetoder, samtidigt som de tillverkade produkterna är i uruselt skick. Förfalskningsverksamhet omfattar ett världsomspännande nätverk av producenter, distributörer och säljare.