Våra läkemedel

förbättrar hälso- och sjukvården över hela världen

Som en ledande nyskapande organisation utvecklar Lilly en växande portfölj av läkemedelsprodukter inriktade på några av världens mest akuta medicinska behov inom kardiovaskulära sjukdomar, dermatologi, diabetes, endokrina sjukdomar, muskuloskeletala sjukdomar, neurovetenskap, onkologi och urologi.

Här är de produkter Lilly marknadsför i Sverige (substansnamnet inom parantes). Se produktinformation på FASS.se. Vårdpersonal kan ladda ner eller skriva ut broschyrer och material på Lilly Academy.

Benskörhet
Forsteo® (teriparatide)
Diabetes
Abasaglar® (insulin glargin), Kwikpen™
Humulin® Regular (humaninsulin), injektionsflaska och cylinderampull
Humulin® NPH (humaninsulin), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull
Humalog® (insulin lispro), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull
Humalog® (insulin lispro) 200 enheter ml Kwikpen™
Humalog® Mix25 (insulin lispro), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull
Humalog® Mix50 (insulin lispro), KwikPen™ och cylinderampull
Trulicity® (dulaglutid)
Endokrina sjukdomar
Humatrope® (somatropin)
Kardiovaskulära sjukdomar
Adcirca® (tadalafil)***
Efient® (prasugrel)**
Neurologiska sjukdomar
Cymbalta® (duloxetine)
Strattera® (atomoxetine)
Zyprexa® (olanzapine)
Zypadhera® (olanzapine pamoate monohydrate)
Fontex® Mixtur® (fluoxetinhydroklorid)
Fontex® tabletter (fluoxetinhydroklorid)
Onkologi
Alimta® (pemetrexed)
Cyramza® (ramucirumab)
Gemzar® (gemcitabine hydrochloride)
Lartruvo (olaratumab)
Psoriasis
Taltz® (ixekizumab)
Reumatoid artrit
Olumiant® (baricitinib)
Urologi
Cialis® (tadalafil)
Yentreve® (duloxetine)

* Lilly är innehavare av godkännandet för försäljning (MAH) men antingen marknadsförs eller säljs denna produkt i samverkan med någon annan.
** Lilly är inte innehavare av godkännandet för försäljning (MAH) men  marknadsför, säljer eller distribuerar denna produkt.
*** Lilly är innehavare av godkännandet för försäljning  (MAH), men marknadsför inte denna produkt.