Privacy policy - Sekretessmeddelande för webbplats

Omfattning av sekretessmeddelande för webbplats

Din integritet är viktig för oss. Det här sekretessmeddelandet upplyser om vilka uppgifter Eli Lilly Sweden AB kan komma att samla in om dig, hur vi använder uppgifterna och med vilka vi kan dela dem. Sekretessmeddelandet berör webbplatser som länkar till det här meddelandet när du klickar på Sekretessmeddelande längst ner på en webbsida, samt mobilappar, digitala tjänster och andra aktiviteter eller tjänster i vilka Lilly behandlar personuppgifter och som länkar till eller publicerar det här sekretessmeddelandet. I det här sekretessmeddelandet hänvisar vi till webbplatserna, appar och digitala tjänster samt andra aktiviteter eller tjänster där Lilly behandlar personuppgifter och som länkar till eller publicerar det här sekretessmeddelandet som ”webbplatser”.

Vilka uppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Sammanfattning:  Genom våra webbplatser, vår personal och leverantörer som IQVIA samlar vi in och behandlar personuppgifter som antingen identifierar dig direkt eller kan användas i kombination med andra uppgifter för att identifiera dig. Exempel på personuppgifter som identifierar dig direkt är ditt namn, dina kontaktuppgifter, din e-postadress och annan information i kombination med identifierare . På våra webbplatser kan vi också samla in och behandla personuppgifter som inte identifierar dig direkt med hjälp av namn eller kontaktuppgifter, men som kan användas för att fastställa att en viss dator eller enhet har använts för att besöka vår webbplats och som i kombination med vissa andra uppgifter kan användas för att identifiera dig.

På denna webbsida kan vi komma att inhämta följande information om dig:

  • Kontaktinformation: Med detta avses information såsom ditt namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, och annan liknande information (“Personuppgifter”). Vi samlar in sådan information så att vi kan kommunicera med dig. Du kan alltid vägra att tillhandahålla Personuppgifter till oss, men då kan vi komma att vara förhindrade att förse dig med viss information, produkter eller tjänster.

  • Tilläggsinformation: Vissa delar av våra webbsidor möjliggör för dig att dela ytterligare Personuppgifter med oss. Till exempel finns möjlighet för dig att skriva upp dig på någon av våra e-maillistor, eller att teckna dig för mottagande av våra nyhetsbrev. Vi kan komma att använda den information du lämnar för att skicka till dig information du har begärt, svara på dina förfrågningar, förbättra våra webbsidor, bekräfta din relation till oss, samt vidta andra åtgärder som kan komma att vara nödvändiga för att svara på din begäran.

  • Intressen och preferenser: Denna information låter oss bättre förstå hur vi bäst kan ge dig service baserat på dina intressen för våra produkter och tjänster. Denna information kan komma att inkludera dina preferenser om hur du vill bli kontaktad, vidareutveckla en affärsverksamhet eller en professionell relation, förstå produktreferenser, språk, marknadsföringspreferenser, och viss demografisk data. En del av denna information kommer vi att samla in automatiskt för våra berättigade affärsintressen.

  • Användning av webbsidor: Vi använder denna information för att administrera och säkra våra webbsidor, nätverkssystem och andra tillgångar. Detta kan komma att inkludera information om din IP (”Internet Protocol”)-adress, datum och tid för ditt besök på webbsidan, geografisk placering, hur du navigerat på webbsidan, samt annan information som insamlats genom webbloggar, cookies eller på annat sätt. Detta kan också inkludera information som inte direkt identifierar dig, men som korresponderar med din dator eller surfapparat. Det är möjligt att din IP-adress, eller cookie som vi använder, kan innehålla information som kan anses vara Personuppgifter. Hur vi använder cookies och andra teknologier finns beskrivet i närmare detalj nedan. Denna information insamlas automatiskt för våra berättigade affärsintressen.

Vi kan också komma att använda dina Personuppgifter eller annan information som du lämnar till oss för att uppfylla våra legala eller regulatoriska förpliktelser, såsom biverkningsrapportering, eller för att göra gällande våra rättigheter; samt för arkiveringssyften, webbsideadministration och produktutveckling som ligger i Lillys berättigade intresse.

Där lagen så tillåter kommer vi även att förbättra eller samköra information om dig, inklusive personuppgifter, med information om dig som vi har fått av tredje part, offentlig information eller andra lagliga datakällor i samma syften som beskrivs ovan. Din information kan också komma att användas för profilering för samma syften som beskrivs ovan. Du kan invända mot profilering som sker via automatiskt beslutsfattande genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls i ”Hur du kontaktar oss”-avsnittet nedan.

Cookies och liknande teknik

Web beacons
Webbplatsen kan använda en teknik som kallas web beacons för att samla in webblogginformation. En web beacon är en minimal bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande avsett att spåra vilka sidor som visas eller vilka meddelanden som öppnas. Webblogginformation samlas in av den dator som är värd för vår webbplats (en så kallad webbserver) när du besöker någon av våra webbplatser.
På vissa webbsidor eller i vissa e-postmeddelanden kan vi använda en teknik som kallas web beacon (även känt som internettagg eller genomskinlig gif-bild). Vi kan använda web beacons för att få hjälp att fastställa vilka e-postmeddelanden från oss som du har öppnat och om du har reagerat på ett meddelande. Webbsignaler kan också hjälpa oss analysera hur effektiva webbplatser är genom att mäta antalet besökare på webbplatsen eller hur många besökare som klickar på viktiga delar av en webbplats.

Cookies
Webbplatsen kan använda en teknik som kallas cookies. En cookie är en liten datafil som en webbplats kan placera på din dators hårddisk, i mappen för webbläsarfiler. Cookien besparar dig tiden det tar att fylla i vissa uppgifter gång på gång i vissa registreringsformulär, eftersom cookies kan hjälpa en webbplats att ”komma ihåg” information som en besökare har fyllt i tidigare. Cookies hjälper också till att leverera användningsspecifikt innehåll till dig och spåra hur olika avsnitt av webbplatsen används. Cookies kan placeras på din dator av både oss och tredje part som vi samarbetar med, till exempel webbanalys- och webbreklamtjänster. I de flesta webbläsare och andra program kan du ändra dina webbläsarinställningar så att cookies tas bort från datorns hårddisk, blockera alla cookies eller ställa in att du vill bli förvarnad innan en cookie lagras. Se hjälpen till webbläsaren för mer information om dessa funktioner. Om du blockerar cookies kan vissa funktioner på webbplatsen begränsas och det är inte säkert att du kan använda många av webbplatsens funktioner.

Do Not Track
Det finns olika sätt att förhindra spårning av dina aktiviteter på nätet. Ett sätt är att göra en inställning i webbläsaren som meddelar webbplatser du besöker om att du inte vill att de ska samla in vissa uppgifter om dig. Inställningen kallas för DNT-signal och står för Do Not Track. Observera att våra webbplatser och webbaserade resurser för närvarande inte reagerar på sådana signaler från webbläsare. Det saknas fortfarande en universellt godtagen standard för vad ett företag ska göra när en DNT-signal upptäcks.

Valmöjligheter för cookies
European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) har en webbplats där personer kan avregistrera sig från intressebaserad reklam från vissa eller samtliga nätreklamföretag som deltar i programmet. Läs mer om EIDAA här www.youronlinechoices.eu.

Varför delar vi dina uppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra underleverantörer eller samarbetspartner i samband med arbeten som de utför för, eller med, Lilly, exempelvis skicka ut e-postmeddelanden, behandla data, fungera som värd för våra databaser, tillhandahålla databehandlingstjänster eller för att vi ska kunna förbättra eller lägga till uppgifter om dig från sådana andra organisationer. Dessa underleverantörer eller samarbetspartner får endast använda dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster till oss, eller tjänster till det samarbete som de har med oss (till exempel utvecklas och marknadsförs vissa av våra produkter genom samarbetsavtal med andra företag).

Vi delar personuppgifter som svar på domstolsförelägganden eller andra lagliga förfrågningar om information från myndigheter, bland annat för att uppfylla regelverk beträffande nationell säkerhet och polisiär verksamhet, för att uppnå webbsäkerhet, eller där så krävs enligt lag. Under synnerligen sällsynta omständigheter, där nationens eller företagets säkerhet står på spel, förbehåller vi oss rätten att dela hela vår databas av besökare och kunder med lämpliga myndigheter.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till tredje part i samband med försäljning, tilldelning eller annan överföring av verksamheten kring den webbplats som uppgifterna är relaterade till. Vi avtalar då med denna köpare och denne åläggs att behandla personuppgifter enligt detta sekretessmeddelande.

Google Analytics
Google Analytics kan användas för att få vår webbplats att fungera bättre och hjälpa oss förstå vilka delar av webbplatsen som används. Google Analytics använder tekniska verktyg som förstamanscookies och JavaScript-kod för att samla in information om besökare. Google Analytics-tjänsten spårar besökare på webbplatsen som har aktiverat JavaScript. Google Analytics spårar anonymt hur besökare interagerar med en webbplats, bland annat varifrån de kommer och vad de har gjort på en webbplats. Google Analytics samlar in den information som beskrivs ovan från användare.

Informationen används för att administrera och uppdatera webbplatsen och vi utvärderar också om besökarna på webbplatsen stämmer in på webbplatsens förväntade demografiska profil och fastställer hur viktiga målgrupper navigerar i innehållet.

Förstamanscookies (som Google Analytics-cookien) och tredjemanscookies (som DoubleClick-cookien) används för att rapportera hur dina annonsvisningar, annan användning av annonstjänster och interaktion med dessa annonsvisningar och annonstjänster är kopplade till besök på webbplatsen.

A. Tilläggsfunktionen Opt-Out:
Google Analytics erbjuder en tilläggsfunktion som heter Opt-Out för besökare som inte vill att deras data ska samlas in. Läs mer om tilläggsfunktionen här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Googles dataanvändning:
Google och dess helägda dotterbolag kan enligt villkoren i deras sekretesspolicy (som finns publicerad på http://www.google.com/privacy.html eller andra webbsidor som Google från tid till annan kan tillhandahålla) lagra och använda information som samlas in om din användning av Google Analytics informationsspridning och informationsdelning.

Insticksprogram för sociala medier
Våra webbplatser kan använda insticksprogram för sociala medier för att du enkelt ska kunna dela information med andra. När du besöker våra webbplatser kan operatören av insticksprogrammet för sociala medier som finns på vår webbplats placera en cookie på din dator för att kunna känna igen enskilda besökare på deras webbplats som tidigare har besökt våra webbplatser. Om du tidigare har loggat in på en webbplats för sociala medier medan du surfade på vår webbplats kan insticksprogrammet för sociala medier ge webbplatsen för det sociala mediet möjlighet att ta emot uppgifter som direkt identifierar dig och som visar att du har besökt vår webbplats. Insticksprogrammet för sociala medier kan samla in sådana uppgifter om besökare som har loggat in på sociala nätverk, oavsett om de specifikt har interagerat med insticksprogrammet på vår webbplats. Insticksprogram för sociala medier ger också webbplatsen för det sociala mediet rätt att dela information om dina aktiviteter på vår webbplats med andra användare av deras webbplats för sociala medier. Lilly kontrollerar inte innehåll från insticksprogram för sociala medier. För mer information om insticksprogram för sociala medier från webbplatser för sociala medier, se respektive webbplats sekretess- och dataspridningsmeddelanden.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter lagras under så lång tid som krävs för att uppfylla de lagliga affärssyften som beskrivs ovan i enlighet med Lillys  datalagringspolicyer och tillämpliga lagar och bestämmelser.

Personuppgifter om barn

Webbplatsen är inte avsedd eller utformad för personer under 18 år. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter om personer under 18 år.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har infört rimliga fysiska och elektroniska säkerhetsåtgärder och procedurer för att skydda personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen. Vi begränsar till exempel åtkomsten till information till auktoriserade medarbetare, tjänsteleverantörer och underleverantörer som behöver åtkomst för att utföra de aktiviteter som beskrivs i det här meddelandet. Även om strävar efter att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för de uppgifter som vi behandlar och lagrar finns det inte något säkerhetssystem som kan förhindra alla potentiella säkerhetsintrång.

Dina rättigheter och val

Du har rätt att begära information av oss om hur vi använder dina personuppgifter och med vilka informationen delas. Du har också rätt att ta del av och få ett utdrag med de personuppgifter som vi har om dig samt begära att de ändras eller raderas. Du har också rätt att, under särskilda omständigheter, få dina uppgifter överförda till en annan juridisk person eller person i maskinläsligt format.
Det kan finnas begränsningar i våra möjligheter att tillgodose din begäran.

Hur kontaktar du oss?

Du kan göra en förfrågan eller begäran enligt ovanstående beskrivningar genom att kontakta oss på:

Eli Lilly Sweden AB
Gustav III Boulevard 42, Frösundavik i Solna
Post address: Box 721, 169 27 Solna
E-mail: privacy@lilly.com

Du kan också kontakta oss på ovanstående sätt om du har frågor om det här sekretessmeddelandet.

Hur lämnar du in ett klagomål?

Om du vill lämna in ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta Lillys dataskyddsansvariga på privacy@lilly.com som sedan utreder ärendet.

Om du inte är nöjd med vårt bemötande eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med lagen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Överföring av personuppgifter till andra länder

Lilly kan komma att överföra dina personuppgifter till Lillys närstående bolag i andra delar av världen. Dessa närstående bolag kan i sin tur överföra personuppgifter om dig till andra av Lillys närstående bolag. Vissa av Lillys närstående bolag kan ligga i länder som inte säkerställer en tillräckligt hög dataskyddsstandard. Trots detta är samtliga av Lillys närstående bolag ålagda att behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med det här meddelandet. Om du vill ha mer information om vilka rutiner och säkerhetsåtgärder Lilly har infört för överföring av personuppgifter mellan länder, kontakta oss på privacy@lilly.com eller gå in på https://www.lilly.com/privacy.

Länkar till tredjepart webbplatser

Som en tjänst till våra besökare kan webbplatsen innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje part och som vi anser kan innehålla användbar information. De policyer och procedurer som vi beskriver här gäller inte sådana webbplatser. Vi ansvarar inte för insamlingen eller användningen av personuppgifter på sådana tredjepart webbplatser. Vi friskriver oss därför från allt ansvar för tredje parts användning av personuppgifter som samlas in via tredjepart webbplatser. Vi rekommenderar att du kontaktar dessa webbplatser direkt för att få information om deras sekretesspolicyer och rutiner för insamling och spridning av data.

Ändringar i våra sekretesskyddsregler

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera det här sekretessmeddelandet. När vi uppdaterar det gör vi det uppdaterade meddelandet tillgängligt på den här sidan, som en tjänst till dig. Vi hanterar alltid dina personuppgifter i enlighet med det sekretessmeddelande som gällde vid tidpunkten för insamlingen. Vi gör inte några betydande ändringar när det gäller användningen eller nya sätt att sprida dina personuppgifter till andra organisationer som ska använda dina personuppgifter i egna syften, såvida vi inte underrättar dig om detta och ger dig möjlighet att neka till detta.

Senast uppdaterat:  Maj 2018

PP-MG-SE-0075