MEDICINSK INFORMATION FÖR

Patient

Medicinsk Information är en funktion på Lilly som svarar på frågor om våra produkter. Vi som arbetar på Medicinsk Information har medicinsk/farmaceutisk bakgrund och har stor erfarenhet att besvara frågor. Vi ger inga råd eller rekommendationer kring din behandling eller sjukdomstillstånd. För att få individuella råd om din sjukdom, biverkningar eller behandling bör du kontakta sjukvården.

Kontakta oss på

telefon 08-737 88 00 (kontorstid) eller
e-post scan_medinfo@lilly.com

om du har frågor om Lillys produkter.

Om du vill rapportera en biverkan gällande en av Lillys produkter, ring Lilly på +45 4526 6040 eller kontakta oss via e-post på DK_PhV@lilly.com.

Reklamation:

Om du är patient och vill reklamera ett läkemedel från Lilly, ska du göra detta via ett apotek. 

callout
Webtjänster för patienter och anhöriga
Gå till "Min Hälsa"