Lilly

Genom innovativ forskning tar vi fram nya läkemedel för att skapa bättre livsvillkor för människor över hela världen.

 

Lilly är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som har varit verksamt i ca 140 år och grundades 1876 i Indianapolis, USA, av colonel (Sv. överste) Eli Lilly. Lilly är idag ett globalt läkemedelsbolag med huvudkontor i Indianapolis, USA, som bedriver forskning och tillhandahåller läkemedel till patienter världen över. Eli Lilly & Company är noterat på New York Stock Exchange (NYSE).