MIN

Hälsa

Lilly erbjuder en rad webtjänster för patienter och anhöriga. Önskar du mer information för patienter, se här

Psoriasis
 

  Se den animerade videon som ger kort information om psoriasis.

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som inte smittar, men den kan ärvas. Man kan ha anlag för psoriasis utan att den någonsin bryter ut men om den bryter ut kan sjukdommen skaka om familjer som inte har någon erfarenhet av den sedan tidigare. Psoriasis förekommer när ett hyperaktivt immunsystem sänder ut felaktiga signaler som medför att det blir en överproduktion av hudceller.Psykiatri
 

 
  Informationsmaterial för föräldrar och pedagoger som bemöter barn/ungdomar med ADHD

Materialen är skrivna av Agneta Hällström och Gunilla Carlsson Kendall.

”Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/ungdomar med ADHD”

”Snubbeltråden- så funkar det! ADHD”

Onkologi 

  levamedlungcancer.se

Filmen «Att leva med lungcancer» är en guide för patienter och deras familjer efter att ha fått en diagnos av lungcancer. Filmen är producerad av Roy Castle Cancer Foundation och har översatts till svenska i samarbete med lungcancerföreningen och svenska lungläkare.
levamedlungcancer.se


 


Diabetes 

  Equalize och Dependency

Equalize är ett spel som är utvecklat för barn som önskar lära mer om diabetes på ett roligt och interaktivt sätt. Här finner du Equalize, samt Dependency:
equalize.se och App Store (för iPhone/iPad) Google Play (för Android)