Lilly i Europa

Lilly har haft en betydande närvaro i Europa sedan vårt första dotterbolag utanför USA grundades i Europa 1934.

På senare år har Lilly

  • Fördubblat sina årliga investeringar inom forskning och utveckling i Europa under de senaste 10 åren till över 450 miljoner euro och vi har ungefär 9 000 anställda i hela regionen.
  • Investerat i två stora forskningsenheter i Europa, i Storbritannien och Spanien, utöver ett omfattande nätverk av tillverkningsenheter. 
  • Placerat en tredjedel av våra världsomspännande kliniska prövningar sker i Europa, en sammanlagd investering på nästan 125 miljoner euro per år.
  • Skapat en betydande export från våra europeiska tillverkningsenheter till andra delar av världen. Lillys spanska enhet exporterar till över 120 länder och anläggningen i Frankrike exporterar 92 % av produktionen till över 100 länder på fem kontinenter.

  • Lillys forskningscentrum i Storbritannien är sätet för många av våra banbrytande innovationer och ett centrum för spetsforskning inom neurovetenskap. För närvarande arbetar över 600 personer på forskningscentrat, där över 45 nationaliteter arbetar inom fler än 30 områden.
  • Lilly stöder Innovative Medicines Initiative (IMI), det största partnerskapet mellan privata och offentliga företag inom biovetenskaplig forskning och utveckling och deltar aktivt i 19 projekt som rör diabetes, neurovetenskap och onkologi, vilket innebär investeringar på mer än 20 miljoner euro.