Våra

investerare

stöder djärva initiativ

Vi vet att dina nära och käras hälsa är viktigare än något uttalande om vårt uppdrag eller något chefsporträtt.

Men om du är nyfiken så kan vi verkligen berätta en intressant historia.

1876 invigde svenskättade Elias Lilja (som gav sitt namn till företaget Eli Lilly) ett mycket litet laboratorium i Indianapolis. Varken överste Lilly eller hans kollegor hade kunnat ana vilken världsomfattande betydelse Eli Lilly and Company skulle få en dag.