Stipendier och forskningsanslag

Stipendier och forskningsanslag inom diabetes


Eli Lilly and Company är ett av världens ledande läkemedelsföretag inom diabetes. I över 90 år har vi stått bakom en serie betydande framsteg i diabetesbehandlingen. Lilly var först med att ta fram insulin för allmänt bruk 1923, med biosyntetiskt insulin 1983, med en direktverkande insulinanalog 1996, och med en GLP-1-receptoragonist 2005. Vi arbetar intensivt och hängivet med forskning och utveckling kring nya behandlingar vid diabetes. Förutom egen forskning stöder Lilly även många oberoende forskningsprojekt – både i Sverige och andra delar av världen.

Sök svenska stipendier

Årets diabetesteam

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) delar med stöd av Lilly ut ett stipendium på 40 000 kronor för att uppmärksamma ett förtjänstfullt diabetesteam. Medlen är avsedda för att vidareutveckla diabetesvården i den region som det vinnande teamet kommer ifrån. Stipendiet kan sökas av alla personalkategorier inom diabetesteamen, både vid primärvårdsenheter och sjukhus. För mer information och ansökan, klicka här.

Pedagogikstipendiet

Sista anmälningsdag 7 mars 2017

Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård (SFSD) delar med stöd av Lilly ut ett stipendium på 30 000 kronor för att stimulera till nya pedagogiska grepp inom diabetesvården. Stipendiet är avsett för en mottagning/vårdcentral som på ett strukturerat och motiverande sätt arbetar med patientutbildning. Berättigad att söka är en eller flera diabetessköterskor som arbetar inom diabetesvården. Minst en av de sökande i teamet ska vara medlem i SFSD. För mer information och ansökan, klicka här.

Sök europeiska och internationella stipendier och forskningsanslag

EFSD Programmes

European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) har ett flertal olika program för att stödja forskning och individuella forskare som stöds av Lilly:

  • European diabetes research programme
  • Mental health and diabetes programme
  • Research fellowships in the fields of metabolism and complications of diabetes
  • Programme for collaborative diabetes research between China and Europe

Mer information här.

EASD Young Scientists Training Course

Utbildning av yngre forskare inom diabetesområdet. Med denna veckolånga kurs, som med Lillys stöd årligen hålls vid ett universitet eller institution i Europa, vill EASD attrahera nya talanger till diabetesforskningen och främja forskning på nya centra. Kan sökas av akademiskt verksamma personer under 40 år. Mer information här.

IDF BRIDGES

International Diabetes Federation (IDF) driver med stöd från Lilly ett program som stödjer projekt som för ut resultat från klinisk forskning till praktisk användning. Metoder och strategier för förbättrad hälsa och självhjälp för diabetiker är i fokus. Programmet stödjer både kortare och längre projekt. Man söker expertis och erfarenhet från bland annat: läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, dietister, epidemiologer, biostatistiker, ekonomer, sociologer, antropologer; men även från samhällsexperter och personer med diabetes. Mer information här.

ISPAD Prize for Achievement

ISPAD:s förnämsta pris för personer verksamma inom barn- och ungdomsdiabetes. Priset som stöds av Lilly delas ut till en person som har gjort ett enastående bidrag inom vetenskap, utbildning eller opinionsbildning och som haft en betydande effekt på barn- och ungdomsdiabetesområdet. Kan även ges till personer som inte är medlemmar i ISPAD. Mer information här.

Vill du veta mer om Lillys stipendier och de projekt vi stödjer?

Kontakta Anders Toll, Vetenskaplig rådgivare, Eli Lilly Sweden AB. Tel: 070-609 88 27- E-mail: ATOLL@LILLY.COM