REUMATOID ARTRIT (RA)

Om reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) eller ledgångsreumatism är en kronisk autoimmun ledsjukdom. Det är inte känt vad som orsakar reumatoid artrit men immunogenetiska studier tyder på att det pågår en dysregulering av immunceller och cytokinproduktionen så tidigt som tio år före uppkomsten av artrit1. Sjukdomen angriper särskilt synovialleder och orsakar inflammation i synovialhinnan, benerosioner och förstörelse av lederna2.

Patienter med RA kan uppleva smärta, stelhet, svullna, ömma leder och allmän symtom som trötthet och feber2. Avsaknad av adekvat kontroll av sjukdomen leder till långvarig kronisk inflammation i synovialhinnan och förstörelse av brosk och ben, vilket orsakar funktionshinder3. Senor och ligament kan även dessa skadas av reumatsik inflammation4.

Förekomsten av samsjuklighet är hög bland patienter med reumatoid artrit, som en följd av den kroniska inflammationen. Kardiovaskulär sjukdom, osteoporos, malignitet och infektioner är typiska tillstånd observerade hos patienter med RA vilket indikerar suboptimal kontroll över inflammationen och inadekvat hantering av komorbiditeter5. På grund av den ökade risken för samsjuklighet har patienter med RA en förkortad livslängd i jämförelse med den generella populationen. Högre sjukdomsaktivitet är också förknippat med risk för för tidig död5. Reumatoid artrit har en negativ effekt på patientens fysiska funktion, vilket påverkar patienternas förmåga att arbeta och utföra vardagliga aktiviteter2. Detta är relaterat till graden av sjukdomens aktivitet6.

  • RA drabbar omkring 0,8% av Sveriges vuxna befolkning7.
  • Insjuknande sker i alla åldrar men sker vanligast efter förlossning och tiden efter menopaus8.
  • Drabbar både kvinnor och män även om kvinnorna är i majoritet, ratio 3:19.
  • Förekomsten av samsjuklighet bland patienter med RA är hög, såsom kardiovaskulära sjukdomar, osteoporos, maligniteter och infektioner1.

Behandling

Målet med behandling av reumatoid artrit är att minska sjukdomens aktivitet och därigenom symtomen, bromsa utveckling av strukturella skador och förbättra fysisk funktion8.

Idag finns det i huvudsak två kategorier av läkemedel för behandling vid RA; symtomatisk behandling och sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (disease modifying antirheumatic drugs-DMARDs)8.

1. Firestein G. Rheumatoid arthritis. : In: Kelley’s Textbook of Rheumatology 8th ed, Firestein G, Budd RC, Harris ED, McInnes IB, Ruddy S, Sergent JS (eds). Saunders. 2008.; 2008. 2. Cutolo M, Kitas GD, van Riel PL. Burden of disease in treated rheumatoid arthritis patients: going beyond the joint. Semin Arthritis Rheum. 2014;43(4):479-488. 3. UpToDate. Patient information: Rheumatoid arthritis symptoms and diagnosis (beyond the basics). Updated 18 June 2013. Available at: http://www.uptodate.com/contents/rheumatoid-arthritis-symptoms-and-diagnosis-beyond-the-basics#H10. Accessed 17 Dec 2013. 4. Mayo Clinic. Rheumatoid Arthritis: Causes. Updated 2013. Available at: http://www.mayoclinic.com/health/rheumatoid-arthritis/DS00020/DSECTION=causes. Accessed 17 Dec 2013. 5. Dougados M, Soubrier M, Antunez A, et al. Prevalence of comorbidities in rheumatoid arthritis and evaluation of their monitoring: results of an international, cross-sectional study (COMORA). Annals of the Rheumatic Diseases. 2014;73(1):62-68. 6. Conaghan PG, Hensor EM, Keenan AM, Morgan AW, Emery P, Consortium Y. Persistently moderate DAS-28 is not benign: loss of function occurs in early RA despite step-up DMARD therapy. (as referenced in the CVMEs supporting literature report 2015). Rheumatology (Oxford). 2010;49(10):1894-1899. 7. Neovius M, Simard J, Askling J, for the ARTIS Study Group. Nationwide Prevalence of Rheumatoid Arthritis and Penetraion of Disease-Modifying Drugs in Sweden. Ann Rheum Dis. 2010 8. Decision Resources: A Decision Resources Group Company. IMMUNE AND INFLAMMATORY DISORDERS STUDY A PHARMACOR SERVICE: Rheumatoid Arthritis December 2014 2014. 9. Rindfleisch JA, Muller D. Diagnosis and management of rheumatoid arthritis. (as referenced in the Assessment of the burden of rheumatoid arthritis for baricitinib [LY3009104]). Am Fam Physician. 2005;72(6):1037-1047.