Psoriasis

Om psoriasis

Psoriasis är en immunologisk sjukdom som förekommer när ett hyperaktivt immunsystem skickar felaktiga signaler som ökar hudcellernas tillväxtcykel1. Det finns olika typer av psoriasis, men plack-psoriasis är den vanligaste formen. Den visar sig som kliande och smärtsamma, upphöjda, röda hudpartier (plack) täckta med fjäll som består av döda hudceller1,2. Psoriasis kan förekomma på hela kroppen men är vanligast i hårbotten, knän, armbågar och på överkroppen1. Ofta har man ett fåtal utslag (lindrig sjukdom), men ibland en mer utbredd sjukdom (medelsvår till svår psoriasis). Orsaken till att psoriasis uppkommer är okänd, men både genetiska och omgivningsfaktorer (rökning, övervikt, stress) tros spela en roll i utvecklingen av sjukdomen1.

När immunsystemet fungerar korrekt, skyddar det kroppen mot angrepp (till exempel bakterier, virus eller andra patogener) som kan medföra sjukdom2. Hos friska personer sätts immunsystemet igång när en skada i huden uppstår, genom att kroppen skickar celler till den berörda delen av huden för att bekämpa infektionen och läka såret2. Men hos personer med psoriasis utsänder ett hyperaktivt immunsystem felaktiga signaler som aktiverar immunförsvarets T-celler (en sorts vit blodkropp) som sedan attackerar kroppens egen vävnad1,2. Denna reaktion stimuleras av cytokiner (signalämnen), som hjälper till att kontrollera och aktivera inflammation2. Vid psoriasis sker denna inflammation i huden och påskyndar hudcellernas förnyelseprocess vilket ger upphov till de röda, kliande och upphöjda partierna som kallas för plack2

Psoriasis drabbar 125 miljoner människor i världen över och 250-300 000 personer i Sverige5.

Cirka 20 procent av alla människor med psoriasis har en medelsvår till svår plack-psoriasis3.

Psoriasis kan förekomma hos människor i alla åldrar men den debuterar vanligen i åldern mellan 15-35 år1.

Psoriasis förekommer lika ofta hos kvinnor som hos män1.

Plack-psoriasis är den vanligaste formen av psoriasis och förekommer hos 80 procent av alla personer med psoriasis1.

Behandling

Personer med medelsvår till svår plack-psoriasis kan behandlas med ljusbehandling, traditionell systemisk behandling (tabletter) eller biologiska läkemedel3. Behandlingen beror på typ av psoriasis, lokalisationen av utslagen, svårighetsgradgrad, ålder och sjukdomshistoria2. Systemiska läkemedel verkar innifrån kroppen och intas oralt, via injektion eller som infusion3.

Biologiska läkemedel verkar genom att blockera vissa proteiner i immunsystemet (signalämnen) eller uppkomsten av vissa immunceller som har betydelse för utvecklingen av psoriasis4 . Biologiska läkemedel påverkar bara specifika delar av kroppens immunsystem, till skillnad mot de traditionella systemiska läkemedlen som påverkar hela immunsystemet4. Utöver hudbesvären, kan psoriasis även ha en påtaglig inverkan på en persons livskvalitet. Psoriasis har en koppling till en ökad risk för allvarliga sjukdommar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa former av cancer samt psoriasis artrit1.

Läs mera om ”Psoriasis för hälso och sjukvårdspersonal” här; lillypsoriasis.se (kräver login via Lilly Academy)

1. Psoriasis media kit. National Psoriasis Foundation hjemmeside. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf Besøgt 8. april 2016. 2. Om psoriasis. National Psoriasis Foundation hjemmeside. https://www.psoriasis.org/about-psoriasis. Besøgt 8. april 2016. 3. Psoriasis. American Academy of Dermatology hjemmeside. https://www.aad.org/media-resources/stats-and-facts/conditions/psoriasis. Besøgt 8. april 2016. 4. Moderate to severe psoriasis and psoriatic arthritis: biologic drugs. National Psoriasis Foundation hjemmeside. https://www.psoriasis.org/about-psoriasis/treatments/biologics. Besøgt 8. april 2016. 5. Psoriasisförbundet — http://www.psoriasisforbundet.se/lansavdelningar/stockholm/psoriasis/fakta-om-psoriasi Text reviderad av Anders Ljungberg, Eli Lilly AB Stockholm 2016-09-16