Medicinsk Information om

Lillys produkter

Medicinsk Information är en funktion inom Lilly där personal med medicinsk bakgrund arbetar. Medicinsk Information vänder sig till dig inom hälso-och sjukvården samt apotek som önskar information om någon av Lillys produkter. Vi strävar efter att ge dig korrekta och balanserade svar på medicinska och farmaceutiska frågeställningar kring våra produkter och terapiområden.

Kontakta oss på telefon 08-737 88 00 (kontorstid) eller e-post scan_medinfo@lilly.com 
om du har frågor om Lillys produkter.

Om du vill rapportera en biverkan gällande en av Lillys produkter, ring Lilly på +45 4526 6040 eller kontakta oss via 
e-post på DK_PhV@lilly.com.

Reklamation för apoteket:

Var vänlig insänd reklamationen tillsammans med en noggrann beskrivning (se blankett nedan) direkt (ej via grossist) till Eli Lilly A/S, Lyskær 3b, 2. tv., 2730 Herlev, Danmark, att. Den reklamationsansvarlige.

Reklamationsblanketten hittar du här