Information för vårdpersonal

Läs mer om Lillys viktigaste terapiområden på våra websidor som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Här kan du hitta information om de behandlingar Lilly erbjuder, beställa informationsbroschyrer, få kännedom om aktuella möten och ta del av inspelade föreläsningar.

Derma

LILLY DERMATOLOGI

dermatologi.lilly.se

RA

LILLY REUMATOLOGI

reumatologi.lilly.se

dIABETES

LILLY DIABETES

diabetes.lilly.se

ONKOLOGI

LILLY ONKOLOGI

onkologi.lilly.se

ÖVRIGA RESURSER:
Lilly Academy är en webbtjänst för sjukvårdspersonal där du kan lära dig mer om olika terapiområden och läkemedel.
lillyacademy.se