Diabetes

Lilly har i mer än 90 år satsat på att utveckla läkemedel och innovativa lösningar för att underlätta vardagen för personer som lever med diabetes. 1923 var Lilly först med att tillverka insulin för kommersiellt bruk.

Utvöver att utveckla läkemedel arbetar vi kontinuerligt med att utforma pedagogiska verktyg för dig som arbetar inom vården.

Du finner våra material och verktyg på Lilly diabetes. Här hittar du bland annat patientinformation på olika språk och insulinsimulatorn.

Vi hoppas att våra lösningar kan vara till nytta i utbildningar och din kliniska vardag.

insulin simulatoren bilde

Insulinsimulatorn

Träna på att välja rätt insulinregim och dos till dina patienter med typ-2 diabetes. Insulinsimulatorn ger dig möjlighet att öva på virituella patienter och följa hur blodsockret påverkas. Kan du få patienten i mål?

Insulinsimulatorn

Diabetes
Abasaglar® (insulin glargin), Kwikpen™
Humulin® Regular (humaninsulin), injektionsflaska och cylinderampull
Humulin® NPH (humaninsulin), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull
Humalog® (insulin lispro), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull
Humalog® (insulin lispro) 200 enheter ml Kwikpen™
Humalog® Mix25 (insulin lispro), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull
Humalog® Mix50 (insulin lispro), KwikPen™ och cylinderampull
Trulicity® (dulaglutid)