BENSKÖRHET

På Lilly tror vi på ett värdeskapande för patienten i samarbete med omvärlden. Vare sig det är genom stora forskningsprojekt med framträdande vetenskapliga institut eller mindre kliniska prövningar, ökar chanserna att hitta nya svar.

En del av vårt arbete är att ge sjukvårdspersonal möjlighet att utbyta erfarenheter och sprida ny kunskap. Detta gör vi på t ex Lilly Academy och vi hoppas att du kommer att få användning av dessa tjänster.

Lillyacademy - Benskörhet

Vid osteoporos har benmassa och benkvalitet minskat i så hög grad att ett benbrott kan uppstå även vid liten belastning (lågenergifrakturer). Enligt WHO definieras osteoporos som en T-score ≤-2,5 standardavvikelser under medelvärdet hos unga vuxna1.

Osteoporos är uppdelad i postmenopausal osteoporos (typ I) som förekommer hos kvinnor direkt efter klimakteriet och åldersrelaterad osteoporos (typ II) som inträffar senare i livet hos både kvinnor och män. Dessutom förekommer osteoporos utan känd anledning hos unga kvinnor.

Till exempel är en höftfraktur åtföljt av en upp till 20% minskad förväntad återstående livstid. Hälften av patienterna som kan gå före en höftfraktur kan inte gå utan stöd efteråt, och en tredjedel kommer att vara helt beroende av andra. Även vid kotfrakturer ökar sjukligheten och dödligheten2,3.

BENSKÖRHET
Forsteo® (teriparatide)

1. Kanis JA, Melton LJ, 3rd, Christiansen C, Johnston CC, Khaltaev N. The diagnosis of osteoporosis. Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research. 1994 Aug;9(8):1137-41. 2. Støen RO, Nordsletten L, Meyer HE, Frihagen JF, Falch JA, Lofthus CM. Hip fracture incidence is decreasing in the high incidence area of Oslo, Norway. Osteoporos Int. 2012 Oct;23(10):2527-34. 3. Omsland TK, Holvik K, Meyer HE, Center JR, Emaus N, Tell GS, Schei B, Tverdal A, Gjesdal CG, Grimnes G, Forsmo S, Eisman JA, Søgaard AJ. Hip fractures in Norway 1999-2008: time trends in total incidence and second hip fracture rates: a NOREPOS study. Eur J Epidemiol. 2012 Oct;27(10):807-14.