Alzheimer

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och står för 60-80% av fallen.1 Lilly har som mål att minska andelen patienter som diagnostiseras med Alzheimers till år 2025.

I 25 år har vi forskat om Alzheimers för att få en bättre förståelse om nya behandlingar och i vår pipeline finns behandlingar som riktar in sig på två välkända kännetecken för Alzheimers - amyloida plack (beta amyloid) och neurofibrillära nystan (tau-protein).

Det finns ännu inget botemedel för Alzheimers sjukdom. De läkemedel som idag är godkända för behandling förbättrar endast symptomen tillfälligt genom en ökning av neurotransmittorer i hjärnan.

Om du är orolig för ditt minne, tala med din läkare eller sjukvårdspersonal.

1. Alzheimer's Association. 2016 Alzheimer's Disease Facts and Figures.
http://www.alz.org/documents_custom/2016-facts-and-figures.pdf