Information för vårdpersonal

På Lilly menar vi att värdeskapande för patienterna bygger på att vi samarbetar med omvärlden. Oavsett om det sker genom större forskningsprojekt med profilerade vetenskapliga institut eller mindre kliniska försök så ökar chansen för att finna nya svar. En del av detta arbete är att ge vårdpersonal möjligheten till att utbyta erfarenheter och sprida ny kunskap. Detta gör vi bland att genom Lilly Academy. Vi hoppas att du får nytta av dessa tjänster. 

Beställ och ladda ner material

Du kan nu ladda ner eller skriva ut broschyrer och material för vårdpersonal på Lilly Academy. För beställning av tryckta broschyrer, vänligen mejla INFO_SWEDEN@LILLY.COM för att beställa.