Kontakta oss

 

Eli Lilly Sweden AB 
Postadress: Box 721, 169 27 Solna 
Besöksadress: Gustav III Boulevard 42, Frösundavik i Solna

Telefon till växeln: +46 (0)8 737 88 00 
Fax: + 46 (0)8 618 21 50 
E-post: info_sweden@lilly.com

Medicinsk Information

Kontakta Medicinsk Information


Elanco Animal Health

Tel: +46 (0)8 737 88 00 
E-post: info.sweden@elanco.com

Lilly Ethics & Compliance

RAPPORTERA MISSTÄNKT ÖVERTRÄDELSE: Om du anser att Lilly inte har förhållit sig till gällande lagar och regler eller på annat sätt inte levt upp till våra värderingar, rapportera gärna detta till oss genom att ringa Lilly Ethics and Compliance Global Hotline på telefonnummer: 020-798729 eller anmäl det via www.lillyethics.ethicspoint.com. Om du rapporterar från ett land utanför USA kommer du att få lokala instruktioner att följa.