Ansvar

Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården.

 

I hela Europa har läkemedelsindustrin åtagit sig att redovisa värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) och hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO) genom att anta den europeiska branschorganisationens (EFPIA) HCP/HCO uppförandekod.

Hälso- och sjukvården är en viktig samarbetspartner för Lilly. Våra samarbeten är nödvändiga i utvecklingen av nya läkemedel samt för att säkerställa att de används på rätt sätt när de väl är godkända för användning. Vårt gemensamma arbete börjar ofta i rådgivande situationer där vi diskuterar medicinska behov och fortsätter i kliniska studier. Vi vill tillsammans öka kunskapsnivån och därmed förbättra förutsättningarna för patienters hälsa.

Det är viktigt att dessa relationer hanteras transparent för att visa att det övergripande målet är att patienten ska stå i centrum för vårt gemensamma arbete. Vi inom Lilly värdesätter vår relation med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer och stödjer fullt ut EFPIA:s åtagande att publicera information om värdeöverföringar till dessa grupper. Dessa uppgifter publiceras av Lilly på årlig basis.

Nytt europeiskt regelverk/uppförandekod

Den europeiska branschorganisationen EFPIA antog 2013 en ny uppförandekod som innebär att värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer offentliggörs; exempelvis konsultarvoden, nödvändiga omkostnader såsom boende/resor, värdeöverföringar avseende forskning och utveckling, samt bidrag och donationer till hälso- och sjukvårdsorganisationer. Denna europeiska uppförandekod har helt införlivats och blivit en integrerad del av Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER) vilket är den uppförandekod som läkemedelsbolag på den svenska marknaden – inklusive Lilly – direkt lyder under.

Tillämplig personuppgiftslagstiftning i Sverige kräver att företagen inhämtar samtycke från hälso- och sjukvårdspersonalen för enskilda upplysningar avseende deras namn med tillhörande värdeöverföringar. Om hälso- och sjukvårdspersonalen inte lämnar sitt samtycke till den enskilda upplysningen kommer Lilly att rapportera de tillhörande betalningarnas och värdeöverföringarnas sammanlagda värde under en ej namngiven kategori.

Mer information

På Läkemedelsindustriföreningens, LIFs hemsida, finns mer information om Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Nedan finner ni länkar till Lillys värdeöverföringsrapporter för de tre senaste åren, tillsammans med tillhörande metodbeskrivningar.

2018 EFPIA HCP/HCO Värdeöverföringsrapport

2018 EFPIA HCP/HCO Metodbeskrivning

2017 EFPIA HCP/HCO Värdeöverföringsrapport

2017 EFPIA HCP/HCO Metodbeskrivning

2016 EFPIA HCP/HCO Värdeöverföringsrapport

2016 EFPIA HCP/HCO Metodbeskrivning

För frågor från hälso- och sjukvården gällande öppen rapportering av värdeöverföringar, kontakta oss via e-mail Nordics_LCMS@lilly.com. För att säkerställa att tillämplig personuppgiftslagstiftning följs behöver vi en skriftlig förfrågan.

Vid fall av frågor från media avseende Lillys arbete med rapportering av värdeöverföringar, vänligen kontakta Lilly på telefonnummer +45 45266000 och be att få tala med ansvarig för Corporate Affairs.

För att se Lillys värdeöverföringar över Europa, klicka här