Viktiga Fakta

10 snabba fakta om Lilly

  • Närmare 140 års historia och arv ägnat åt att förbättra människors livsvillkor.
  • Huvudkontor i Indianapolis, Indiana, USA.
  • Ungefär 38 000 anställda över hela världen
  • Fler än 7 700 anställda sysselsatta inom forskning och utveckling
  • Klinisk forskning bedrivs i över 55 länder
  • Produktionsanläggningar i 13 länder
  • Forsknings- och utvecklingsenheter i åtta länder
  • Marknadsföring av produkter i 125 länder
  • Lillys årliga investering i forskning och utveckling i Europa fördubblades till över 450 miljoner euro under det senaste årtiondet.
  • 1,2 miljarder euro har investerats i tillverkning de senaste 10 åren

Lilly stöder Innovative Medicines Initiative (http://www.imi.europa.eu) det största partnerskapet mellan privata och offentliga företag inom biovetenskaplig forskning och utveckling. Lilly deltar aktivt i 19 projekt som rör diabetes, neurologi och onkologi, vilket innebär investeringar på mer än 20 miljoner euro