Hur vi bedriver vår

verksamhet

Lillys kärnvärden – integritet, excellence  och respekt för människor – vägleder oss i allt vi gör. Som förvaltare av vårt företags kultur och rykte är HUR vi gör affärer lika viktigt som VAD vi gör.

Under snart 140 år har vi drivit företagets affärsverksamhet med en stark känsla av ansvar gentemot de människor vi arbetar för – patienter och deras familjer, läkare och annan vårdpersonal, anställda, aktieägare, leverantörer, affärspartners och de lokala samhällen där vi bedriver vår verksamhet.

Som ett ledande läkemedelsföretag försöker vi finna svaren på några av världens mest akuta och ouppfyllda medicinska behov. Vi upptäcker och utvecklar produkter genom reglerad forskning och enligt bästa vetenskapliga och etiska standard. Vår strävan är att skapa produkter som uppfyller det löfte som Lillys varumärke står för.

Vi har åtagit oss att hålla en exceptionell standard. Våra egna arbetsprocesser och rutiner sträcker sig längre än att uppfylla lokala föreskrifter och industriregler. Vi har högre krav på oss själva än vad samhället har på oss. Vi har infört stränga interna föreskrifter och arbetssätt för att försäkra oss om att all samverkan med våra intressenter – vare sig de är vårdleverantörer, intressegrupper för patienter, tillsynsmyndigheter eller patienter – utförs i enlighet med bästa möjliga etiska standard.