Eli Lilly

Förenar omvårdnad med innovation för att skapa bättre livsvillkor för människor över hela världen

 

Eli Lilly and Company har varit verksamt i 140 år. Det globala forskningsbaserade företaget grundades i maj 1876 av svenskättade överste Eli Lilly i Indianapolis, Indiana, i amerikanska Mellanvästern. Hans svenska namn var Elias Lilja och hans amerikanska namn blev även företagets, Eli Lilly. Överste Lilly, en 38 år gammal läkemedelskemist och veteran från amerikanska inbördeskriget, var frustrerad över de dåligt beredda och ofta ineffektiva läkemedel som fanns på hans tid. Därför gjorde han följande åtaganden för sig själv och samhället:

  • Han skulle grunda ett företag som tillverkade läkemedelsprodukter av högsta möjliga kvalitet.
  • Hans företag skulle bara utveckla läkemedel som skulle distribueras på uppdrag av läkare och inte av kringresande försäljare.
  • Lillys läkemedel skulle baseras på den bästa tillgängliga vetenskapen.

Även om affärsverksamheten blomstrade var överste Lilly inte nöjd med de traditionella metoderna för att testa kvaliteten hos sina produkter. 1886 anställde han en ung kemist som arbetade heltid som forskare för att använda och förbättra de nyaste teknikerna för kvalitetsbedömning. Tillsammans la de grunden för Lillytraditionen: ett engagemang som först inriktades på kvaliteten hos befintliga produkter och sedan utökades till att även omfatta upptäckten och utvecklingen av nya och bättre läkemedel.  •  

Namnet Lilly innebär ett löfte. Den röda signaturen, vår grundares namnteckning är ett bevis för vårt stolta förflutna och vår spännande framtid. Vårt löfte är enkelt: Lilly förenar omvårdnad med innovation för att skapa bättre livsvillkor för människor över hela världen.