Privacy policy - Sekretessmeddelande för webbplats

Omfattning av sekretessmeddelande för webbplats

Din integritet är viktig för oss. Det här sekretessmeddelandet riktar sig till yrkesverksamma inom sjukvården och upplyser om vilka uppgifter Eli Lilly Sweden AB kan komma att samla in om dig, hur vi använder uppgifterna och med vilka vi kan dela dem. Sekretessmeddelandet berör webbplatser som länkar till det här meddelandet när du klickar på Sekretessmeddelande längst ner på en webbsida, samt mobilappar, digitala tjänster och andra aktiviteter eller tjänster i vilka Lilly behandlar personuppgifter och som länkar till eller publicerar det här sekretessmeddelandet. I det här sekretessmeddelandet hänvisar vi till webbplatserna, appar och digitala tjänster samt andra aktiviteter eller tjänster där Lilly behandlar personuppgifter och som länkar till eller publicerar det här sekretessmeddelandet som ”webbplatser”.

Vilka uppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

 • Sammanfattning:  Genom våra webbplatser, vår personal och leverantörer som IQVIA samlar vi in och behandlar personuppgifter som antingen identifierar dig direkt eller kan användas i kombination med andra uppgifter för att identifiera dig. Exempel på personuppgifter som identifierar dig direkt är ditt namn, dina kontaktuppgifter och din e-postadress. På våra webbplatser kan vi också samla in och behandla personuppgifter som inte identifierar dig direkt med hjälp av namn eller kontaktuppgifter, men som kan användas för att fastställa att en viss dator eller enhet har använts för att besöka vår webbplats och som i kombination med vissa andra uppgifter kan användas för att identifiera dig. Som ”behandling” av personuppgifter avses åtgärder för att samla in, registrera, organisera, strukturera, lagra, anpassa eller ändra, hämta, rådfråga, använda, genom överföring sprida, dela ut eller göra tillgängliga på annat sätt, samordna eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra personuppgifter

Eftersom du är yrkesverksam inom sjukvården interagerar vi med dig på många olika sätt och interaktionen har ofta olika affärsmässiga syften.  Den lagliga grunden till vår behandling av dina personuppgifter beror på vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och i vilka affärsmässiga syften vi behandlar dina personuppgifter, vilket vi beskriver mer utförligt nedan.

Laglig grund, kategorier av personuppgifter och affärsmässigt syfte för behandling

1.  Uppfylla lagar och avtalade åtaganden. I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att följa lagar eller bestämmelser som Lilly lyder under. Det är inte säkert att du kan undanbe dig denna behandling, men du har fortfarande andra rättigheter enligt beskrivningen nedan.  Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller andra enligt avtal som vi har ingått med dig. Under vissa omständigheter kan du undanbe dig den här formen av behandling, men det kan innebära att avtalet sägs upp eller på annat sätt påverka våra möjligheter att uppfylla ett avtalsreglerat åtagande gentemot dig.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?  I de affärsmässiga syften som beskrivs nedan behandlar vi dina personuppgifter inom följande datakategorier:

  • ditt namn, din signatur
  • affärs- och yrkesmässig identifiering och kontaktuppgifter
  • anställning/tjänst eller kvalifikationsrelaterad information
  • bakgrundsinformation
  • program och aktiviteter som du har deltagit i
  • kontakt eller interaktion med Lilly eller beträffande våra produkter och tjänster
  • betalningsrelaterad information
  • avidentifierade data från alla kategorier ovan, sammanställda med andra data.

Affärsmässiga syften för vilka datakategorierna behandlas i syfte att följa lagen eller uppfylla avtalade åtaganden:

  • För att uppfylla avtalsmässiga åtaganden - 
   • administrera studier, bland annat övervaka studieaktiviteter
   • engagera vetenskapliga experter och ledare
   • andra former av behandling som kan definieras i avtalet
  • för att uppfylla lagar och bestämmelser – 
   • hantera och rapportera incidenter och produktklagomål
   • följa företagspolicyer och uppfylla säkerhetsregler
   • hantera ekonomiska rapporter.

2.  Berättigat intresse  Lilly kan behandla dina personuppgifter till följd av den analys om berättigat intresse som vi har genomfört.  I detta ingår behandling i syfte att bedriva vår affärsverksamhet och andra syften (som definieras nedan) där sådan behandling inte påverkar dina integritetsrättigheter.  Du har rätt att invända mot (eller avregistrera dig från) all sådan behandling av dina personuppgifter.  Du kan göra detta genom att kontakta oss på de sätt som beskrivs i avsnittet Så kontaktar du oss.

 • Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?  I de affärsmässiga syften som beskrivs nedan behandlar vi dina personuppgifter inom följande datakategorier:
  • ditt namn, din signatur
  • kontaktuppgifter
  • IP (”internetprotokoll”)
  • koppling till organisationer eller institut
  • program och aktiviteter som du har deltagit i
  • åsikter om Lilly eller våra produkter och tjänster
  • dina önskemål beträffande professionella aktiviteter, produkter, marknadsföring och kommunikationskanaler
  • ditt beteende och dina interaktioner med oss som en del i affärs- och yrkesmässiga aktiviteter
  • avidentifierade data från alla kategorier ovan, sammanställda med andra data.

 • Affärsmässiga syften för vilka datakategorier behandlas utifrån ett berättigat intresse:
  • engagera vetenskapliga experter och ledare
  • affärs- och marknadsföringsmässiga studier
  • regelefterlevnad och säkerhet
  • produktorder eller beställningar av prover eller demoartiklar
  • företagets datalagring
  • registrera ett konto hos oss
  • bekräfta din identitet som HCP, så att du får tillgång till våra webbplatser
  • skapa en profil åt dig så att vi kan analysera, förutse dina önskemål, ta fram erbjudanden och tjänster och dela information med dig utifrån din yrkesmässiga profil och profiler för personer med liknande intressen
  • utveckla och förstärka vår affärs- eller yrkesmässiga relation
  • besvara dina medicinska frågor eller förfrågningar
  • förbättra våra webbplatser
  • statistisk analys
  • administration av interna processer
  • allmänna marknadsförings- och affärsmässiga ändamål.

Där lagen så tillåter kommer vi även att förbättra eller samköra information om dig, inklusive personuppgifter, med information om dig som vi har fått av tredje part, offentlig information eller andra lagliga datakällor i samma syften som beskrivs ovan.

Laglig grund:  Samtycke  Utöver ovanstående användning och spridning av dina personuppgifter genom din användning av Lillys tjänster eller din användning av den här webbplatsen eller mobilappar kan du ha fått möjlighet att samtycka till att ta emot vissa typer av elektronisk kommunikation eller att samtycka till vissa typer av användning eller spridning av dina personuppgifter.  Under sådana omständigheter använder och sprider vi dina personuppgifter i enlighet med sådana samtycken, vilket kan omfatta vissa eller samtliga av följande aktiviteter:

 • Affärsmässigt syfte:  spårning med tredjepart cookies.

  Om du samtycker till spårning med tredjepart cookies behandlar vi dina personuppgifter inklusive tredjepart cookies som innehåller dina personuppgifter, din IP-adress, information som samlas in via våra webbloggar (detta kan omfatta information som inte identifierar dig direkt men som motsvarar din enhet), datum och klockslag för din webbplatssession samt dina aktiviteter på webben som kan inbegripa personuppgifter. Om du samtycker till den här behandlingen och sedan besöker vissa av Lillys webbplatser, placerar webbplatsen tredjepart cookies i din webbläsare för att kunna spåra din aktivitet på olika plattformar och webbplatser i syfte att skapa en profil över din aktivitet i affärs- och marknadsföringssyfte och för att Lilly ska kunna tillhandahålla erbjudanden och information till dig (på nätet eller personligen) baserat på din profil och profiler för personer med liknande intressen, vilket kan förbättra din yrkesmässiga interaktion med Lilly. Lilly kan också använda dina personuppgifter i kombination med andra lagliga datakällor och offentlig information i samma syften. Du bekräftar att du förstår att Lilly gör detta för att bättre förstå dina behov och bättre kunna anpassa sin service till dig.  Samtycket är frivilligt, men om du inte samtycker kan det leda till att Lilly inte kan förbättra din yrkesmässiga interaktion med dem.  Du kan när som helst kan dra tillbaka ditt samtycke enligt anvisningarna i den här sekretesspolicyn.

 • Affärsmässigt syfte:  kommunikation via e-post

  Om du samtycker till att ta emot e-postkommunikation, bland annat i marknadsförings- och reklamsyfte, behandlar Lilly dina personuppgifter inklusive e-post- och kontaktuppgifter, samt information från webbsignaler, för att kontakta dig per e-post och förse dig med hälsorelaterad information samt information om våra produkter och tjänster (bland annat reklam).  Lilly använder standardiserade webbsignaler i sin kommersiella e-postkommunikation för att företaget ska veta att du har tagit emot och kunnat öppna meddelandena. Informationen kan användas för att skapa en profil med dina aktiviteter som sedan används i affärs- eller marknadsföringssyfte och för att Lilly ska kunna förse dig med erbjudanden och information (på nätet eller personligen) baserat på din profil och profiler för personer med liknande intressen, vilket kan förbättra din yrkesmässiga interaktion med Lilly. Samtycket till den här användningen är frivilligt, men ett uteblivet samtycke leder till att Lilly inte kan skicka direktreklam till dig via e-post. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke.  All kommunikation du får innehåller anvisningar om hur du avregistrerar dig från kommande kommunikation.

 • Affärsmässigt syfte:  Sms

  Om du samtycker till att ta emot sms, bland annat i marknadsförings- och reklamsyfte, behandlar Lilly dina personuppgifter inklusive mobilnummer och kontaktuppgifter, för att kontakta dig per sms och förse dig med hälsorelaterad information samt information om våra produkter och tjänster (bland annat reklam).  Sms kan medföra standardavgifter för sms som tas ut av din mobiloperatör. Samtycket till den här användningen är frivilligt, men ett uteblivet samtycke leder till att Lilly inte kan skicka direktreklam till dig via sms. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke.  All kommunikation du får innehåller anvisningar om hur du avregistrerar dig från kommande kommunikation.

 • Affärsmässigt syfte:  kommunikation till telefon(er)

  Om du samtycker till att ta emot telefonkommunikation, bland annat i marknadsförings- och reklamsyfte, behandlar Lilly dina personuppgifter inklusive telefonnummer och kontaktuppgifter för att kontakta dig per telefon och förse dig med hälsorelaterad information samt information om våra produkter och tjänster (bland annat reklam). Samtycket till den här användningen är frivilligt, men ett uteblivet samtycke leder till att Lilly inte kan erbjuda direktreklam till dig per telefon. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke.  All kommunikation du får innehåller anvisningar om hur du avregistrerar dig från kommande kommunikation.

Informationen kan även användas till profilering i samma syften som beskrivs ovan. Om du har samtyckt till spårning med tredjepart cookies enligt beskrivningen i samtycket ovan kan du invända mot profilering via automatiserade beslut genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet Så kontaktar du oss nedan.

Cookies och liknande teknik

Webbsignaler
Webbplatsen kan använda en teknik som kallas webbsignaler för att samla in webblogginformation. En webbsignal är en minimal bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande avsett att spåra vilka sidor som visas eller vilka meddelanden som öppnas. Webblogginformation samlas in av den dator som är värd för vår webbplats (en så kallad webbserver) när du besöker någon av våra webbplatser.
På vissa webbsidor eller i vissa e-postmeddelanden kan vi använda en teknik som kallas webbsignal (även känt som internettagg eller genomskinlig gif-bild). Vi kan använda webbsignaler för att få hjälp att fastställa vilka e-postmeddelanden från oss som du har öppnat och om du har reagerat på ett meddelande. Webbsignaler kan också hjälpa oss analysera hur effektiva webbplatser är genom att mäta antalet besökare på webbplatsen eller hur många besökare som klickar på viktiga delar av en webbplats.

Cookies
Webbplatsen kan använda en teknik som kallas cookies. En cookie är en liten datafil som en webbplats kan placera på din dators hårddisk, i mappen för webbläsarfiler. Cookien besparar dig tiden det tar att fylla i vissa uppgifter gång på gång i vissa registreringsformulär, eftersom cookies kan hjälpa en webbplats att ”komma ihåg” information som en besökare har fyllt i tidigare. Cookies hjälper också till att leverera användningsspecifikt innehåll till dig och spåra hur olika avsnitt av webbplatsen används. Cookies kan placeras på din dator av både oss och tredje part som vi samarbetar med, till exempel webbanalys- och webbreklamtjänster. I de flesta webbläsare och andra program kan du ändra dina webbläsarinställningar så att cookies tas bort från datorns hårddisk, blockera alla cookies eller ställa in att du vill bli förvarnad innan en cookie lagras. Se hjälpen till webbläsaren för mer information om dessa funktioner. Om du blockerar cookies kan vissa funktioner på webbplatsen begränsas och det är inte säkert att du kan använda många av webbplatsens funktioner.

Do Not Track
Det finns olika sätt att förhindra spårning av dina aktiviteter på nätet. Ett sätt är att göra en inställning i webbläsaren som meddelar webbplatser du besöker om att du inte vill att de ska samla in vissa uppgifter om dig. Inställningen kallas för DNT-signal och står för Do Not Track. Observera att våra webbplatser och webbaserade resurser för närvarande inte reagerar på sådana signaler från webbläsare. Det saknas fortfarande en universellt godtagen standard för vad ett företag ska göra när en DNT-signal upptäcks.

Valmöjligheter för cookies
European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) har en webbplats där personer kan avregistrera sig från intressebaserad reklam från vissa eller samtliga nätreklamföretag som deltar i programmet. Läs mer om EIDAA här www.youronlinechoices.eu.

Varför delar vi dina uppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra underleverantörer eller samarbetspartner i samband med arbeten som de utför för, eller med, Lilly, exempelvis skicka ut e-postmeddelanden, behandla data, fungera som värd för våra databaser, tillhandahålla databehandlingstjänster eller för att vi ska kunna förbättra eller lägga till uppgifter om dig från sådana andra organisationer. Dessa underleverantörer eller samarbetspartner får endast använda dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster till oss, eller tjänster till det samarbete som de har med oss (till exempel utvecklas och marknadsförs vissa av våra produkter genom samarbetsavtal med andra företag).

Vi delar personuppgifter som svar på domstolsförelägganden eller andra lagliga förfrågningar om information från myndigheter, bland annat för att uppfylla regelverk beträffande nationell säkerhet och polisiär verksamhet, för att uppnå webbsäkerhet, eller där så krävs enligt lag. Under synnerligen sällsynta omständigheter, där nationens eller företagets säkerhet står på spel, förbehåller vi oss rätten att dela hela vår databas av besökare och kunder med lämpliga myndigheter.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till tredje part i samband med försäljning, tilldelning eller annan överföring av verksamheten kring den webbplats som uppgifterna är relaterade till. Vi avtalar då med denna köpare och denne åläggs att behandla personuppgifter enligt detta sekretessmeddelande.

Google Analytics
Google Analytics kan användas för att få vår webbplats att fungera bättre och hjälpa oss förstå vilka delar av webbplatsen som används. Google Analytics använder tekniska verktyg som förstamanscookies och JavaScript-kod för att samla in information om besökare. Google Analytics-tjänsten spårar besökare på webbplatsen som har aktiverat JavaScript. Google Analytics spårar anonymt hur besökare interagerar med en webbplats, bland annat varifrån de kommer och vad de har gjort på en webbplats. Google Analytics samlar in den information som beskrivs ovan från användare.

Informationen används för att administrera och uppdatera webbplatsen och vi utvärderar också om besökarna på webbplatsen stämmer in på webbplatsens förväntade demografiska profil och fastställer hur viktiga målgrupper navigerar i innehållet.

Förstamanscookies (som Google Analytics-cookien) och tredjepart cookies (som DoubleClick-cookien) används för att rapportera hur dina annonsvisningar, annan användning av annonstjänster och interaktion med dessa annonsvisningar och annonstjänster är kopplade till besök på webbplatsen.

A. Tilläggsfunktionen Opt-Out:
Google Analytics erbjuder en tilläggsfunktion som heter Opt-Out för besökare som inte vill att deras data ska samlas in. Läs mer om tilläggsfunktionen här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Googles dataanvändning:
Google och dess helägda dotterbolag kan enligt villkoren i deras sekretesspolicy (som finns publicerad på http://www.google.com/privacy.html eller andra webbsidor som Google från tid till annan kan tillhandahålla) lagra och använda information som samlas in om din användning av Google Analytics informationsspridning och informationsdelning.

Insticksprogram för sociala medier
Våra webbplatser kan använda insticksprogram för sociala medier för att du enkelt ska kunna dela information med andra. När du besöker våra webbplatser kan operatören av insticksprogrammet för sociala medier som finns på vår webbplats placera en cookie på din dator för att kunna känna igen enskilda besökare på deras webbplats som tidigare har besökt våra webbplatser. Om du tidigare har loggat in på en webbplats för sociala medier medan du surfade på vår webbplats kan insticksprogrammet för sociala medier ge webbplatsen för det sociala mediet möjlighet att ta emot uppgifter som direkt identifierar dig och som visar att du har besökt vår webbplats. Insticksprogrammet för sociala medier kan samla in sådana uppgifter om besökare som har loggat in på sociala nätverk, oavsett om de specifikt har interagerat med insticksprogrammet på vår webbplats. Insticksprogram för sociala medier ger också webbplatsen för det sociala mediet rätt att dela information om dina aktiviteter på vår webbplats med andra användare av deras webbplats för sociala medier. Lilly kontrollerar inte innehåll från insticksprogram för sociala medier. För mer information om insticksprogram för sociala medier från webbplatser för sociala medier, se respektive webbplats sekretess- och dataspridningsmeddelanden.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter lagras under så lång tid som krävs för att uppfylla de lagliga affärssyften som beskrivs ovan i enlighet med Lillys  datalagringspolicyer och tillämpliga lagar och bestämmelser.

Personuppgifter om barn

Webbplatsen är inte avsedd eller utformad för personer under 18 år. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter om personer under 18 år.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har infört rimliga fysiska och elektroniska säkerhetsåtgärder och procedurer för att skydda personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen. Vi begränsar till exempel åtkomsten till information till auktoriserade medarbetare, tjänsteleverantörer och underleverantörer som behöver åtkomst för att utföra de aktiviteter som beskrivs i det här meddelandet. Även om strävar efter att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för de uppgifter som vi behandlar och lagrar finns det inte något säkerhetssystem som kan förhindra alla potentiella säkerhetsintrång.

Dina rättigheter och val

Du har rätt att begära information av oss om hur vi använder dina personuppgifter och med vilka informationen delas. Du har också rätt att ta del av och få ett utdrag med de personuppgifter som vi har om dig samt begära att de ändras eller raderas. Du har också rätt att, under särskilda omständigheter, få dina uppgifter överförda till en annan juridisk person eller person i maskinläsligt format.

Det kan finnas begränsningar i våra möjligheter att tillgodose din begäran.

På den här webbplatsen, i mobilappar eller andra tjänster från Lilly kan du ha möjlighet att ändra uppgifterna i ditt användarkonto som du kan ha lämnat till Lilly. Om denna möjlighet inte finns kan du också begära att vi raderar eller gör ändringar i ditt användarkonto genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Innehåll eller andra data som du kan ha lämnat till oss och som inte ingår i din användarprofil, exempelvis inlägg som kan visas i våra forum, kan ligga kvar på vår webbplats efter Lillys gottfinnande även efter att ditt användarkonto har raderats. Du kan när som helst granska eller ändra dina val och inställningar genom att kontakta oss via kontaktsätten nedan.

Det kan finnas begränsningar i våra möjligheter att tillgodose din begäran.

Hur kontaktar du oss?

Du kan göra en förfrågan eller begäran enligt ovanstående beskrivningar genom att kontakta oss på:

Eli Lilly Sweden AB
Gustav III Boulevard 42, Frösundavik i Solna
Post address: Box 721, 169 27 Solna
E-mail: privacy@lilly.com

Du kan också kontakta oss på ovanstående sätt om du har frågor om det här sekretessmeddelandet.

Hur lämnar du in ett klagomål?

Om du vill lämna in ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta Lillys dataskyddsansvariga på privacy@lilly.com som sedan utreder ärendet.


Om du inte är nöjd med vårt bemötande eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med lagen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Överföring av personuppgifter till andra länder

Lilly kan komma att överföra dina personuppgifter till Lillys närstående bolag i andra delar av världen. Dessa närstående bolag kan i sin tur överföra personuppgifter om dig till andra av Lillys närstående bolag. Vissa av Lillys närstående bolag kan ligga i länder som inte säkerställer en tillräckligt hög dataskyddsstandard. Trots detta är samtliga av Lillys närstående bolag ålagda att behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med det här meddelandet. Om du vill ha mer information om vilka rutiner och säkerhetsåtgärder Lilly har infört för överföring av personuppgifter mellan länder, kontakta oss på privacy@lilly.com eller gå in på https://www.lilly.com/privacy.

Länkar till tredjepart webbplatser

Som en tjänst till våra besökare kan webbplatsen innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje part och som vi anser kan innehålla användbar information. De policyer och procedurer som vi beskriver här gäller inte sådana webbplatser. Vi ansvarar inte för insamlingen eller användningen av personuppgifter på sådana tredjepart webbplatser. Vi friskriver oss därför från allt ansvar för tredje parts användning av personuppgifter som samlas in via tredjepart webbplatser. Vi rekommenderar att du kontaktar dessa webbplatser direkt för att få information om deras sekretesspolicyer och rutiner för insamling och spridning av data.

Ändringar i våra sekretesskyddsregler

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera det här sekretessmeddelandet. När vi uppdaterar det gör vi det uppdaterade meddelandet tillgängligt på den här sidan, som en tjänst till dig. Vi hanterar alltid dina personuppgifter i enlighet med det sekretessmeddelande som gällde vid tidpunkten för insamlingen. Vi gör inte några betydande ändringar när det gäller användningen eller nya sätt att sprida dina personuppgifter till andra organisationer som ska använda dina personuppgifter i egna syften, såvida vi inte underrättar dig om detta och ger dig möjlighet att neka till detta.

Senast uppdaterat:  Maj 2018

PP-MG-SE-0076