Ethics and Compliance

Inom Lilly strävar vi efter att upprätthålla högsta möjliga standard för företagets uppförande vid alla affärsförbindelser runt om i världen. Vårt globala program för ethics and compliance stödjer detta åtagande och är utformat för att uppfylla alla externa krav, inklusive etiska regelverk som utfärdas av den internationella läkemedelsindustriföreningen, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, European Federation of Phamaceutical Industries and Associations och LIF, de forskande läkemedelsföretagen.

Lillys kärnvärderingar vad gäller Integrity, Excellence och Respect for people utgör grunden och fortsätter att vägleda oss i allt vi gör i dag.

Skriftliga standarder

The Red Book, vår uppförandekod, innehåller de principer som styr vår verksamhet. Dessa principer är baserade på elva företagspolicyer och överensstämmer med företagets värderingar avseende integrity, excellence och respect for people. Våra globala procedurer, standarder och fortbildningar är anpassade efter uppförandekoden och vi håller alla anställda ansvariga för att fatta beslut med integritet så att vi kan förtjäna och behålla förtroendet från de människor vi ämnar att hjälpa.