Mångfald och inkludering

För att lösa några av de tuffaste utmaningarna inom medicin behöver vi de mest innovativa idéerna. Det är därför vi strävar efter att skapa och upprätthålla en öppen, inkluderande miljö, där alla känner sig respekterade och hörda. Genom att dela olika perspektiv, erfarenheter och färdigheter kan vi inspirera varandra att tänka annorlunda, generera idéer och leverera innovativa vårdlösningar.

Vår hängivenhet till att säkerställa en mångsidig och inkluderande miljö för våra anställda spänner över hela världen. För oss innebär mångfald att förstå, respektera och värdera skillnader, inklusive men inte begränsat till religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, funktionshinder eller någon annan lagligt skyddad status.