Så här gör du en reklamation

För dig som är patient: 
Om du är patient och vill reklamera ett läkemedel från Lilly, ska du göra detta via ett apotek.

För dig som arbetar på apoteket:
Var vänlig insänd reklamationen tillsammans med en noggrann beskrivning (se blankett nedan) direkt (ej via grossist) till Eli Lilly A/S, Lyskær 3b, 2. tv., 2730 Herlev, Danmark, att. Den reklamationsansvarlige.

Reklamationsblanketten hittar du här

 Uppdaterad 2012-05-09
 1. Brazil
 2. Canada
 3. Italy
 4. France
 5. Ireland
 6. Argentina
 7. Norway
 8. Australia
 9. Singapore
 10. Turkey
 11. China
 12. Belgium
 13. Germany
 14. Spain
 15. Netherlands
 16. Denmark
 17. Philippines
 18. Finland
 19. Sweden
 20. Korea
 21. Japan
 22. Switzerland
 23. Russia
 24. South
 25. Estonia
 26. Mexico
 27. India
 28. United Kingdom
 29. Austria
 30. Hungary
 31. Taiwan