Detta är en tillfällig hemsida för Eli Lilly Sverige – Arbete pågår med ordinarie hemsida

 

Eli Lilly Sweden AB 
Gustav III Boulevard 42, Frösundavik i Solna

Postadress: Box 721, 169 27 Solna


Kontakta oss på telefon 08-737 88 00 (kontorstid) eller e post scan_medinfo@lilly.com om du har frågor om Lillys produkter.

 

Om du vill rapportera en biverkan gällande en av Lillys produkter, ring Lilly på +45 4526 6040 eller kontakta oss via e-post på DK_PhV@lilly.com.

 

 

 Om du vill läsa om Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården vänligen se lif.se

 

PP-MG-SE-0119/02.2020