Det börjar med ett LÖFTE

Det börjar med ett LÖFTE

Vår strävan att skapa bättre livsvillkor sträcker sig längre än till de läkemedel vi tillverkar – det utgör själva kärnan i vår verksamhet.

Ett löfte om INNOVATION

Ett löfte om INNOVATION

Innovation är själva grunden i vår verksamhet. Genom forskning, samarbete och erfarenhet utvecklar vi läkemedel som förbättrar människors livsvillkor över hela världen.

Ett löfte till det GLOBALA SAMHÄLLET

Ett löfte till det GLOBALA SAMHÄLLET

Vår ambition är att skapa bättre livsvillkor och ha en meningsfull inverkan på människor och samhällen över hela världen.