MIN

Hälsa

Lilly erbjuder en rad webtjänster för patienter och anhöriga. Önskar du mer information för patienter, se här

Psoriasis
 

  Se den animerade videon som ger kort information om psoriasis.

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som inte smittar, men den kan ärvas. Man kan ha anlag för psoriasis utan att den någonsin bryter ut men om den bryter ut kan sjukdommen skaka om familjer som inte har någon erfarenhet av den sedan tidigare. Psoriasis förekommer när ett hyperaktivt immunsystem sänder ut felaktiga signaler som medför att det blir en överproduktion av hudceller.Psykiatri
 
 
  ettsundareliv.se
Ett Sundare Liv är ett program för kost och motion för patienter inom psykiatrin. Programmets syfte är att få patienter inom psykiatrin att förbättra sin kost och sina motionsvanor och därmed uppnå  större välbefinnande och livskvalitet samtidigt förhindra livsstilssjukdomar. Ett Sundare Liv är utvecklat av Eli Lilly i samarbete med utbildad personal inom psykiatrin.
Lillyacademy - ettsundareliv

 
 
  Informationsmaterial för föräldrar och pedagoger som bemöter barn/ungdomar med ADHD

Materialen är skrivna av Agneta Hällström och Gunilla Carlsson Kendall.

”Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/ungdomar med ADHD”

”Snubbeltråden- så funkar det! ADHD”


 

Onkologi 

  levamedlungcancer.se

Filmen «Att leva med lungcancer» är en guide för patienter och deras familjer efter att ha fått en diagnos av lungcancer. Filmen är producerad av Roy Castle Cancer Foundation och har översatts till svenska i samarbete med lungcancerföreningen och svenska lungläkare.
levamedlungcancer.se


 


Diabetes 

  Equalize och Dependency

Equalize är ett spel som är utvecklat för barn som önskar lära mer om diabetes på ett roligt och interaktivt sätt. Här finner du Equalize, samt Dependency:
equalize.se och App Store (för iPhone/iPad) Google Play (för Android)


 

Urologi 

  Svar om Manlig Hälsa

Både ED och BPH/LUTS är vanliga sjukdomar hos äldre män, men det är inte många som söker den hjälp de behöver. Denna webbplats innehåller fakta, bakgrundsinformation, frågeformulär och mycket mer om ED och symtom av BPH. Detta hjälper patienterna att förstå dessa sjukdomar och ger dem information som är värdefull vid samtal med läkare.
svarommanlighalsa.se